SAMACO- model

Nergens in de literatuur wordt –zoals reeds gezegd– de relatie gelegd tussen sales, marketing en communicatie(afgekort SAMACO) doormiddel van accountability. Dat is voor ons de reden geweest om dit boek te schrijven. Wij vinden het namelijk logisch dat deze drie disciplines in balans met elkaar zijn. Samen dragen ze zorg voor het verkoop- en merksucces van een organisatie. De ene discipline is niet meer of minder waard dan de andere. Alleen zijn de inhoudelijke rollen en rolverdeling anders. En soms ligt het gewicht per vraagstelling net iets zwaarder op de ene discipline dan op de andere.